201911.14
1

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Nie każde małżeństwo przetrwa próbę czasu. Wielu małżonków – z różnych powodów – podejmuje decyzję o zakończeniu związku. Uzyskanie rozwodu wiąże się z koniecznością złożenia we właściwym sądzie pozwu rozwodowego. Co powinno się w nim znaleźć? Dane identyfikacyjne W każdym pozwie rozwodowym muszą znaleźć się dokładne dane zarówno powoda (osoby, która domaga się orzeczenia rozwodu),…

201910.25
0

Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska w polskim systemie prawnym jest swoistą nowością. Możliwość założenia spółki partnerskiej pojawiła się w Polsce dopiero w 2001 roku. Kto może zostać partnerem? Spółki partnerskie mogą zakładać tylko osoby, które wykonują wolny zawód. Wspólnikami (partnerami) w tej spółce mogą zostać osoby, które wykonują zawód: architekta, aptekarza, adwokata, doradcy podatkowego. Spółkę partnerską mogą zakładać…

201809.04
1

Co oznacza termin „zasiedzenie nieruchomości”?

Najczęstszym sposobem zostania właścicielem nieruchomości jest jej kupienie lub odziedziczenie w spadku. Właścicielem nieruchomości można zostać także na drodze darowizny. Możemy ją także przejąć, jeśli przez wiele lat byliśmy jej posiadaczami. Ta forma nabycia nieruchomości nosi nazwę zasiedzenia. Jaką nieruchomość można zasiedzieć? Osoby, które chcą zostać właścicielami nieruchomości drogą zasiedzenia mogą stać się właścicielami: mieszkania;…

201808.20
2

W jakich sytuacjach separacja nie jest dopuszczalna?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego na małżonkach ciążą pewne obowiązki. Są oni zobowiązani do zachowania wierności, wspólnego pożycia, współdziałania dla dobra założonej przez siebie rodziny czy do wzajemnej pomocy. Jeżeli w małżeństwie z różnych względów się nie układa, to oczywiście istnieje możliwość złożenia pozwu rozwodowego. Pamiętajmy jednak, że polskie prawo dopuszcza również inne rozwiązanie: separację. Kiedy separacja…

201808.06
1

Czym jest mediacja rodzinna?

Poufny, częściowo nieformalny proces rozwiązywania konfliktów lub sporów prowadzony przez bezstronnego, niezależnego i odpowiednio przygotowanego mediatora nazywany jest mediacją. Z pomocy mediatora można skorzystać w różnych sprawach, także w przypadku sporów i konfliktów w rodzinie. Kto może skorzystać z mediacji rodzinnej? Z mediacji rodzinnej mogą skorzystać wszystkie rodziny, w których pojawiły się jakiekolwiek spory czy…

201808.01
1

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania rozprawy rozwodowej

Czas oczekiwania na orzeczenie rozwodu może się wydłużyć w przypadku, kiedy jedna ze stron składania pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. W trakcie trwania sprawy rozwodowej bardzo często jeden z rodziców ma utrudnione kontakty z dzieckiem. Wyjściem z takiej sytuacji jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Kiedy…

201807.30
1

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Dla większości osób pojęcia „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie” znaczą to samo. Tymczasem terminy te mają całkiem odmienne znaczenia. Przyjrzymy się różnicom między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem Odszkodowanie ma nam zrekompensować poniesioną szkodę majątkową. Kwestie związane z odszkodowaniem regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zostały one opisane w artykule 444 § 1. Przykładem takiej szkody jest…

201807.24
1

Postępowanie podczas wypadku za granicą

Niezależnie od tego, gdzie udajemy się na wakacje czy w podróż służbową, zawsze – jeśli tylko jedziemy samochodem – musimy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Warto rozsądnie przygotować się do wyjazdu, co pozwoli uniknąć poważnych problemów wówczas, gdy przydarzy się nam wypadek. O czym pamiętać i co ma naprawdę ogromne znaczenie? Zielona Karta – czy to…

201807.11
2

Miejsce zameldowania a zamieszkania

Obecnie coraz częściej zamiennie stosuje się pojęcie adresu zameldowania oraz zamieszkania. Dzieje się tak głównie ze względu na brak konieczności umieszczania adresu zameldowania na dowodzie osobistym. Tymczasem są to pojęcia mające odmienne znaczenia; z punktu widzenia prawa różnice są naprawdę istotne. Adres zamieszkania W tym wypadku mamy do czynienia ze stanem faktycznym. Artykuł 25 kodeksu cywilnego mówi,…

201807.10
1

Jakich formalności należy dopełnić, aby złożyć wniosek o separację?

Separacja jest często jednym z etapów poprzedzających rozwód. W praktyce okazuje się jednak, że nie zawsze kończy się rozwiązaniem związku. Niezależnie od tego, jak traktujemy separację, przy składaniu pozwu należy dopełnić kilku formalności. Rodzaje separacji Na wstępie warto wspomnieć, że wyróżnia się dwa rodzaje separacji: oficjalną; nieformalną. Separacja nieformalna to rodzaj uzgodnień między małżonkami, którzy wspólnie…

201807.05
1

Odrzucenie spadku

Już po otwarciu spadku, czyli po śmierci spadkodawcy, spadkobierca może odrzucić spadek. Może okazać się to korzystne, np. wówczas, gdy w skład spadku wchodzą głównie lub wyłącznie długi spadkowe. Czy można więc odrzucić spadek u notariusza? Odrzucenie a zrzeczenie Kiedy mówimy o odrzuceniu spadku, należy wyjaśnić różnicę między zrzeczeniem a odrzuceniem, ponieważ mają one odrębne…

201807.03
0

Co należy do obowiązków członka zarządu spółki?

Założenie spółki wiąże się między innymi z dość istotnym dla przedsiębiorców ograniczeniem ich osobistej odpowiedzialności. W wielu wypadkach jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które sprawia, że właściciele spółki czują się dużo bardziej swobodnie. Jakie są obowiązki członków zarządu spółki? Spółka jest odrębnym od przedsiębiorców podmiotem. Połączeniem między przedsiębiorcą a spółką jest w takiej sytuacji wyłącznie…