202308.16
0
2

Ile trwa oczekiwanie na apelację?

Apelacja to środek odwoławczy, którego celem jest ponowne rozpatrzenie sprawy. Celem procesu apelacyjnego jest wskazanie i zniwelowanie nieprawidłowości we wcześniejszym postępowaniu. Sąd odwoławczy może utrzymać zaskarżone orzeczenie w mocy, zmienić je, lub uchylić przekazując do ponownego rozpoznania,. Wtedy proces toczy się od nowa. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie z udziałem stron – zawsze w…

202307.18
0
0

Harmonogram spłaty w windykacji – czy jest niezbędny?

Nie każdy dłużnik chce, aby jego wierzyciel rozpoczynał postępowanie sądowe. W celu zapobiegnięcia procesowi warto rozważyć zawarcia ugody drugą stronę. Jeśli oddanie należności nie jest możliwe jednorazowo, wówczas osoba zalegająca z uiszczeniem należności może zaproponować rozłożenie długu na raty wraz ze stworzeniem harmonogramu spłaty. Ugoda nie ma sensu, jeśli wierzytelności są przedawnione, wtedy zawarcie ugody,…

202306.21
0
0

Kto sporządza akt poświadczenia dziedziczenia?

Sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia zajmuje się notariusz. Podczas tej czynności niezbędna jest obecność wszystkich osób, które zostały wymienione wśród spadkobierców lub mogą być takowymi zgodnie z prawem. Co więcej, spadkobiorcy muszą być zgodni co do tego, kto i jaką sumę dziedziczy po zmarłej osobie. W przypadku wystąpienia sporu pozostaje zwrócenie się do odpowiedniego sądu. Kiedy…

202305.25
0
0

Jak się nazywa osoba wszczynająca sprawę w sądzie cywilnym?

W świecie prawa każdy termin powinien mieć swoją precyzyjną definicję. Dotyczy to również pojęcia takiego jak „powód”. Co kryje się pod tym określeniem? Jakie są obowiązki powoda i kto może występować w jego imieniu? Powód i pozwany Każda sprawa sądowa toczona w trybie procesowym odbywa się pomiędzy dwiema stronami – powodem i pozwanym. Powód jest to…

202305.10
0
1

Zasady sporządzania protokołu mediacyjnego

Celem mediacji sądowych jest znalezienie takiego rozwiązania danego sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.  Rozmowy prowadzi się na podstawie skierowania otrzymanego od sądu lub umowy o mediację, w której należy wskazać, m.in. mediatora oraz sposób wybrania tej osoby, a także przedmiot mediacji. Na koniec mediator musi sporządzić odpowiedni protokół. Co powinno się w nim…

202111.30
Off
3

Co to są e-narkotyki i jak są niebezpieczne?

O narkotykach słyszał z pewnością każdy z nas. To substancje silnie oddziałujące na organizm. Każdego roku na rynku pojawiają się nowe używki, które pomagają wprowadzić się w stan błogiego odprężenia i szalonego niebytu. Nowością, która wzbudza ogromne emocje, a jednocześnie wciąż jest dość mało poznana, są tak zwane e-narkotyki. Co to takiego? E-narkotyki to nie…

202111.17
Off
1

Czy do przeszukania mieszkania potrzebny jest nakaz?

Przeszukanie mieszkania przez Policję to coś, czego każdy z nas chciałby uniknąć. Wiele osób jest przekonanych, że może ono odbyć się tylko wówczas, gdy funkcjonariusz przedstawi nakaz. Okazuje się jednak, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Wystarczy bowiem legitymacja służbowa. Kto może przeprowadzić przeszukanie? Do przeprowadzenia przeszukania uprawniona jest policja i prokurator. Może je przeprowadzić również…

202110.29
0
1

Windykacja a stalking

Stosunkowo nowym przestępstwem, które ujęte zostało w Kodeksie karnym jest stalking. To nic innego, jak uporczywe nękanie innej osoby. Czy windykacja może wiązać się z przestępstwem stalkingu? Jak ma się upominanie o spłatę należności do uporczywego nękania? Stalking, czyli co? Najprostsza definicja wskazuje, że stalking to po prostu uporczywe nękanie. Aby uznać, że windykator dopuścił…

202110.11
Off
2

Co grozi za hejt w Internecie?

Internet jest obecnie niezwykle popularnym środkiem masowej komunikacji. Z uwagi na to, że zapewnia anonimowość, wiele osób decyduje się na wyrażanie w sieci opinii w sposób nieskrępowany. W efekcie nierzadko zdarzają się przypadki publicznego obrażania innych czy wyrażania na ich temat negatywnych opinii. Częste w przestrzeni internetowej jest także publiczne nawoływanie do nienawiści czy dyskryminowania…

202109.24
Off
0

Testament allograficzny a notarialny

Testament to dokument, na mocy którego można ustalić, co stanie się z posiadanym przez nas majątkiem po naszej śmierci. Sporządzając testament, unikniemy sytuacji, kiedy pozostawione po nas dobra trafią w ręce osoby, która według nas na to nie zasłużyła. Obowiązujące aktualnie prawo wskazuje na kilka rodzajów testamentów. Wyróżnia się między innymi testament allograficzny oraz notarialny….

202109.10
Off
0

Wniosek o podział majątku

Rozwodzący się małżonkowie nie zawsze mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, jaki udało im się zgromadzić przez całe życie. W takiej sytuacji niezbędne okazuje się skorzystanie z pomocy sądu. Jak wygląda wniosek o podział majątku? Małżeńska wspólność ustawowa Zanim przejdziemy do dokładniejszego omówienia kwestii związanych z podziałem majątku, przybliżymy zagadnienia dotyczące małżeńskiej wspólności…

202108.31
Off
1

Sądowe abc Z jak zeznania

Jak składać zeznania? Prawdziwie! Kłamstwo wymaga umiejętności. Zeznania w sądzie, w prokuraturze, na policji składają świadkowie. W polskim prawie nie ma definicji świadka, świadek jest osobowym źródłem informacji, zatem mówi co wie o danym fakcie, czy zdarzeniu. Dowód z zeznań świadków to podstawa w polskim systemie prawnym. To właśnie na zeznaniach świadków sądy opierają swoje…