202110.11
Off
0

Co grozi za hejt w Internecie?

Internet jest obecnie niezwykle popularnym środkiem masowej komunikacji. Z uwagi na to, że zapewnia anonimowość, wiele osób decyduje się na wyrażanie w sieci opinii w sposób nieskrępowany. W efekcie nierzadko zdarzają się przypadki publicznego obrażania innych czy wyrażania na ich temat negatywnych opinii. Częste w przestrzeni internetowej jest także publiczne nawoływanie do nienawiści czy dyskryminowania…

202109.24
Off
0

Testament allograficzny a notarialny

Testament to dokument, na mocy którego można ustalić, co stanie się z posiadanym przez nas majątkiem po naszej śmierci. Sporządzając testament, unikniemy sytuacji, kiedy pozostawione po nas dobra trafią w ręce osoby, która według nas na to nie zasłużyła. Obowiązujące aktualnie prawo wskazuje na kilka rodzajów testamentów. Wyróżnia się między innymi testament allograficzny oraz notarialny….

202109.10
Off
0

Wniosek o podział majątku

Rozwodzący się małżonkowie nie zawsze mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, jaki udało im się zgromadzić przez całe życie. W takiej sytuacji niezbędne okazuje się skorzystanie z pomocy sądu. Jak wygląda wniosek o podział majątku? Małżeńska wspólność ustawowa Zanim przejdziemy do dokładniejszego omówienia kwestii związanych z podziałem majątku, przybliżymy zagadnienia dotyczące małżeńskiej wspólności…

202108.31
Off
0

Sądowe abc Z jak zeznania

Jak składać zeznania? Prawdziwie! Kłamstwo wymaga umiejętności. Zeznania w sądzie, w prokuraturze, na policji składają świadkowie. W polskim prawie nie ma definicji świadka, świadek jest osobowym źródłem informacji, zatem mówi co wie o danym fakcie, czy zdarzeniu. Dowód z zeznań świadków to podstawa w polskim systemie prawnym. To właśnie na zeznaniach świadków sądy opierają swoje…

202103.06
0
1

Na czym polega postępowanie spadkowe

Śmierć bliskiej nam osoby to zawsze prawdziwy dramat. Po opadnięciu pierwszych emocji przychodzi pora na uporanie się z szeregiem formalności. Wśród nich znajduje się postępowanie spadkowe. Na czym polega i z czym wiąże się dla tych, których zmarły pozostawił? Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Pierwszym, co należy zrobić, to złożyć we właściwym sądzie rejonowym (sąd…

202103.05
0
0

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Osoba, która jest albo ofiarą, albo świadkiem przestępstwa może ten fakt zgłosić albo na najbliższym posterunku Policji, albo w prokuraturze. Możliwe jest także skorzystanie z telefonu alarmowego 112. Dostępny jest też bezpłatny numer 0 800 120 226, pod którym również można zgłaszać informację o przestępstwie. Trzeba jednak pamiętać, że zawiadomienie musi zawierać szereg określonych informacji….

202103.04
0
0

Przedawnienie karalności, kiedy występuje?

W polskim prawie karnym w odniesieniu do każdego przestępstwa możemy mówić o jego przedawnieniu, czyli ustaniu karalności. Ta instytucja w prawie polega na tym, że jeśli od chwili popełnienia przestępstwa upłynie ściśle określony czas, to sprawca czynu nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Czas, po jakim następuje przedawnienie wygląda różnie w odniesieniu do różnych przestępstw. Postępowanie…

202103.03
0
0

Jak założyć niebieską kartę?

W 1998 roku wprowadzono do powszechnego stosowania Niebieską Kartę. To procedura, która ma na celu zwalczanie przemocy w rodzinie. Pilotażowo program prowadzony był w 1997 na Ochocie w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnych opinii podjęto decyzję o rozszerzeniu jego stosowania na pozostałe rejony Polski. Niebieska Karta wykorzystywana jest do dziś. Kto może zainicjować założenie Niebieskiej Karty?…

202103.02
0
0

Apelacja karna

Jedną z fundamentalnych zasad prawa, która gwarantowana jest przez Konstytucję, jest dwuinstancyjność postępowania. Chodzi o prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji, jakie wydał sąd pierwszej instancji. Tym razem skoncentrujemy się na apelacji od wydanego wyroku karnego. O czym trzeba pamiętać, chcąc złożyć apelację od wyroku karnego? Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy jesteśmy podmiotem, któremu takie…

202103.01
0
0

Po spożyciu alkoholu na rowerze

Kilka lat minęło odkąd zdecydowano, że jazda na rowerze po spożyciu alkoholu nie jest przestępstwem. Każdy, kto decyduje się wsiąść na rower, pijąc wcześniej alkohol, powinien jednak pamiętać, że nie wiąże się to z brakiem odpowiedzialności. Nadal ci, którzy decydują się na takie przygody, mogą wylądować za kratkami. Nie trzeba być policjantem, aby wiedzieć, jak…

202102.26
0
0

Koszty procesu karnego

Proces karny zawsze wiąże się z określonymi kosztami. W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się na odpowiedzialności finansowej za toczący się proces karny. Wskażemy, kto musi liczyć się z koniecznością uiszczenia niemałej nierzadko kwoty, a także z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Co zalicza się do kosztów procesu karnego? Koszty procesu karnego to wszystkiego opłaty, a także…

202102.22
0
0

Opieka naprzemienna a alimenty

Przed laty obowiązujący stan prawny wiązał się z koniecznością podjęcia decyzji, które z rodziców ma wykonywać władzę rodzicielską, jeśli żyją oni w rozłączeniu. Drugiemu rodzicowi ograniczano władzę, a jego rola sprowadzała się do współdecydowania wyłącznie w tych kwestiach, które określane były jako naprawdę istotne. Nie było więc miejsca na żaden kompromis. Dzisiaj sytuacja jest diametralnie…