W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje również Państwu pomoc w zakresie prawa i postępowania administracyjnego.

Nasze usługi obejmują w szczególności :

  • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji ,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przez sądami we wszystkich instancjach, w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo administracyjnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Klienta.