Kancelaria jest spółką partnerską działającą od 2005 roku. Specjalizujemy się w prawie karnym i cywilnym. Objaśniamy, wspieramy, doradzamy, przygotowujemy do procesu oferując reprezentowanie Klienta przed sądami wszystkich instancji. Świadczymy usługi prawne na każdym etapie postępowania – od pisania i składania pozwów, wniosków dowodowych po kompleksowe przeprowadzenie sprawy rozwodowej. Jesteśmy skuteczni i empatyczni. W sprawach  dotyczących nieletnich/małoletnich, kierujemy – zarówno dorosłych jak i dzieci – do psychologów pomagających przetrwać  ten, często, bardzo trudny czas.

Spotkanie można umówić telefonicznie lub mailowo. Wszelkie ważne informacje najlepiej przekazać w bezpośredniej rozmowie – w siedzibie Kancelarii. Jeśli wymaga tego sytuacja, może to być wyjątkowo inne miejsce, np. komenda Policji, areszt śledczy, miejsce zamieszkania Klienta.

Mając na uwadze specyfikę spraw karnych, kiedy często pomoc prawna jest niezbędna od razu, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 508 144 754 poza godzinami urzędowania Kancelarii.

Analogicznie, jeśli chodzi o trudną sytuację rodzinną, wymagającą podjęcia natychmiastowych kroków, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 502 20 50 89.

Każdy nasz Klient ma czuć się bezpiecznie i pewnie na każdym etapie sprawy: podczas rozpraw, negocjacji, rozmów z kontrahentami, organami ścigania.

My bezpieczeństwo to zapewniamy.

Jeżeli istnieje możliwość zaoszczędzenia zbędnych wydatków na sprawę – informujemy o tym.

Siedzibą kancelarii jest Kraków. Reprezentujemy klientów również na terenie całego kraju.