202111.17
Off
1

Czy do przeszukania mieszkania potrzebny jest nakaz?

Przeszukanie mieszkania przez Policję to coś, czego każdy z nas chciałby uniknąć. Wiele osób jest przekonanych, że może ono odbyć się tylko wówczas, gdy funkcjonariusz przedstawi nakaz. Okazuje się jednak, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Wystarczy bowiem legitymacja służbowa.

Kto może przeprowadzić przeszukanie?

Do przeprowadzenia przeszukania uprawniona jest policja i prokurator. Może je przeprowadzić również inny uprawniony organ. Może to być Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biuro Antykorupcyjne.

Postanowienie wydane przez prokuratora

Prokurator, który podejmuje decyzję o przeszukaniu, zobowiązany jest do wydania odpowiedniego postanowienia. Muszą w nim znaleźć się następujące informacje:

  • miejsce przeszukania;
  • osoby, które mają zostać przeszukanie;
  • przedmioty, których znalezienie ma umożliwić przeszukanie.

To w postanowieniu wskazywany jest również organ, który zostaje upoważniony do przeszukania. Prokurator decyduje się na wydanie takiego postanowienia najczęściej wówczas, gdy w toku prowadzonego postępowania uznano, że dowody przestępstwa mogą znajdować się w danym miejscu.

Przeszukanie bez nakazu

Może zdarzyć się tak, że przeszukania nie można odwlekać. Czekanie na wydanie postanowienia przez prokuratora nie jest korzystne dla toczącego się postępowania. W takiej sytuacji Policja ma prawo wejść do pomieszczenia bez postanowienia prokuratora. Do przeprowadzenia czynności wystarczy już sama legitymacja służbowa. Często funkcjonariusze posiadają w takiej sytuacji nakaz, który wydany został przez komendanta komisariatu. Specjaliści wskazują jednak na brak jasnej definicji „przypadków niecierpiących zwłoki”, co może skutkować ryzykiem nadużyć w zakresie przeszukań przeprowadzanych bez nakazu sądu/prokuratora.

Czy można nie wpuścić policjantów?

Wiele osób jest przekonanych, że tak. Tymczasem okazuje się, że brak postanowienia prokuratora o przeszukaniu nie daje nam prawa do niewpuszczenia funkcjonariuszy Policji. Takie zachowanie może zostać potraktowane jako utrudnienie postępowania.

Potwierdzenie

Jeśli przeszukanie odbyło się bez postanowienia wydanego przez prokuratora bądź sąd, niezbędne jest jego zatwierdzenie przez uprawniony organ. Może to zrobić sędzia oraz prokurator. Postanowienie zatwierdzające przeprowadzone czynności powinno trafić do osoby, której dotyczy w ciągu siedmiu dni od dnia przeszukania.

Jakie przepisy to regulują?

Kwestie dotyczące przeszukania regulowane są w rozdziale 25 Kodeksu postępowania karnego. O samych nakazach mówi zaś artykuł 220 wspomnianego kodeksu. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy specjalisty w dziedzinie prawa karnego zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii – https://adwokaci-nt.pl/prawo-karne/

przeszukanie-mieszkania-bez-nakazu