201911.27
Off
1

Czy można założyć spółkę z o.o. przez internet?

Przepisy Kodeksu spółek handlowych mówią o tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zarejestrowana w sposób uproszczony. Oznacza to, że zawarcie umowy spółki nie ma formy aktu notarialnego. Można to zrobić za pośrednictwem internetu, wykorzystując do tego portal, jaki znaleźć można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

System eKRS

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, chcąc zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet, jest rejestracja w systemie eKRS. System ten jest dostępny zarówno dla Polaków, jak i dla cudzoziemców. Decydując się na rejestrację spółki w trybie S24, należy pamiętać, że każdy ze wspólników musi dysponować aktywnym kontem w systemie eMS.

Dane niezbędne do rejestracji spółki

Aby zarejestrować spółkę, wymagane są następujące dane:

  • firma (nazwa) spółki, którą rejestrujemy;
  • dane adresowe spółki;
  • adres sądu rejestrowego, który właściwy jest z uwagi na siedzibę spółki;
  • lista wspólników, oddziałów, członków organów zarządczych;
  • lista stawających.

Wprowadzenie danych do formularza

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wszystkich formularzy oraz dokumentów tymi danymi, które są niezbędne do tego, aby rejestracja spółki była możliwa. Wypełnić trzeba również wniosek o wpis do KRS. Następnie przychodzi kolej na zdefiniowanie przedmiotu spółki, którą rejestrujemy. Odbywa się to poprzez wybranie odpowiednich kodów PKD.

Wygenerowanie dokumentów

Zanim podpiszemy wygenerowane dokumenty, warto dokładnie sprawdzić ich treść pod kątem ewentualnych błędów. Jest to etap, który pozwala jeszcze na korektę błędów i wprowadzenie poprawek, jeśli takie są niezbędne.

Podpisanie dokumentów

To kolejny niezwykle ważny etap. System eKRS pozwala na podpis elektroniczny kwalifikowany, a także podpis Profilem Zaufanym. Do lipca 2017 roku dopuszczalny był również podpis profilem MS. Obecnie nie jest to akceptowalne rozwiązanie.

Opłacenie wniosku

Zarejestrowanie spółki wiąże się z koniecznością uiszczenia kilku opłat. Opłacić musimy koszty sądowe związane z dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie jest to kwota dwustu pięćdziesięciu złotych. Uiścić należy również opłatę za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym przypadku trzeba liczyć się z kosztem wysokości stu złotych.

Możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem internetu to niewątpliwie ukłon w stronę przedsiębiorców. Istotnie ułatwia procedurę zakładania spółek i sprawia, że jest ona dużo mniej uciążliwa.

Więcej o spółkach i ich obsłudze prawnej w naszej kancelarii na: http://adwokaci-nt.pl/obsluga-prawna-spolek-handlowych-fundacji-i-stowarzyszen/.