201807.10
0

Jakich formalności należy dopełnić, aby złożyć wniosek o separację?

Separacja jest często jednym z etapów poprzedzających rozwód. W praktyce okazuje się jednak, że nie zawsze kończy się rozwiązaniem związku. Niezależnie od tego, jak traktujemy separację, przy składaniu pozwu należy dopełnić kilku formalności.

Rodzaje separacji

Na wstępie warto wspomnieć, że wyróżnia się dwa rodzaje separacji:

  • oficjalną;
  • nieformalną.

Separacja nieformalna to rodzaj uzgodnień między małżonkami, którzy wspólnie i w porozumieniu podejmują decyzję o czasowym rozstaniu. Taka separacja nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Separacja oficjalna wiąże się z koniecznością złożenia w sądzie odpowiedniego pozwu.

Złożenie wniosku w sądzie

Chcąc uzyskać sądową decyzję o separacji, należy przede wszystkim złożyć we właściwym sądzie odpowiedni wniosek. Podkreślić należy, że pozew separacyjny nie jest tożsamy z pozwem rozwodowym. Kto może złożyć taki pozew? W tym wypadku prawo pozwala na to zarówno małżonkowi ponoszącemu winę za rozpad związku, jak i temu, który jest niewinny. Zdarzyć może się, że wnioski małżonków są zgoła odmienne: jedno wnosi o orzeczenie rozwodu, drugie zaś separacji. Jaką decyzję podejmie wówczas sąd? Wszystko uzależnione jest od oceny sytuacji. Jeśli sędzia uzna, że przedstawione dowody przemawiają za orzeczeniem rozwodu, to właśnie tym zakończy się rozprawa. Zaznaczyć należy, że oddalenie pozwu rozwodowego nie oznacza oddalenia wniosku o separację.

Wypełniając pozew, nie można zapomnieć o dokładnym określeniu swoich żądań. Wskazuje się nie tylko chęć orzeczenia separacji, ale również wszelkie oczekiwania względem małoletnich dzieci. Istotną częścią pozwu jest jego uzasadnienie. Należy w nim opisać, z jakiego powodu występujemy o separację. Dopuszczalne jest dołączenie załączników potwierdzających przedstawione przyczyny rozpadu związku.

Rozprawa w sądzie

Aby formalna separacja mogła zostać orzeczona, niezbędna jest rozprawa sądowa. Na wstępnie sędzia musi stwierdzić, czy wniesiony przez jedno bądź oboje małżonków pozew znajduje podstawy prawne. Jeśli tak, separacja zostanie orzeczona.

Czy separację można odwołać?

Zakłada się, że separacja to rozwiązanie jedynie czasowe. W związku z tym sąd może – na wniosek obojga małżonków – separację przerwać. Co ważne, nie ma w tym wypadku znaczenia to, jak długo ona trwała.