201708.09
0

Jak założyć spółkę komandytową

Do spółek osobowych zalicza się między innymi spółkę komandytową. Może ona zostać założona przez co najmniej dwie osoby, które mają status osób fizycznych bądź prawnych. Jedna z nich przyjmuje rolę komandytariusza, druga zaś komplementariusza. Co zrobić, aby założyć spółkę komandytową?

Dla kogo spółka komandytowa jest dobrym wyborem?

Osoby decydujące się na założenie spółki komandytowej mają do wyboru dwa rozwiązania. Jedno z nich to założenie nowej firmy. Drugi sposób to przekształcenie działającej już spółki jawnej w spółkę komandytową. Spółka komandytowa to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą założyć własną firmę, mają na nią doskonały pomysł, a jednocześnie nie dysponują wystarczającym kapitałem, aby taka firma powstała. Komplementariusze muszą pamiętać, że ponoszą odpowiedzialność za spółkę. Na podkreślenie zasługuje fakt, że odpowiedzialność obejmuje również majątek prywatny, a nie tylko zasoby spółki. Komandytariusze to inwestorzy, którzy wchodzą do firmy po wniesieniu określonego kapitału. Różnica między komandytariuszem a komplementariuszem polega między innymi na zakresie odpowiedzialności za spółkę. Komandytariusz odpowiada własnym majątkiem, ale jedynie do kwoty, którą wniósł.

Jak założyć spółkę komandytową?

Kwestie dotyczące zasad zakładania, a także działania spółki komandytowej bardzo dokładnie reguluje Kodeks spółek handlowych. Pierwszym krokiem jest spisanie umowy spółki. W takim dokumencie muszą znaleźć się informacje dotyczące:
– firmy i siedziby spółki;
– przedmiotu działalności;
– wkładu, jaki wnoszą wspólnicy;
– zakresu odpowiedzialności wspólników względem wierzycieli.

Jeśli wyznaczono czas trwania spółki, informacja ta również musi znaleźć się w spisywanej umowie. Trzeba pamiętać, że umowa spółki musi zostać spisana u notariusza. Jeśli już po podpisaniu umowy będziemy chcieli wprowadzać do niej jakieś zmiany, również trzeba zrobić to w formie aktu notarialnego. Jeszcze przed podpisaniem umowy należy stworzyć firmę spółki.

Nazwa spółki komandytowej

Zakładając spółkę komandytową, istotna jest również jej nazwa. Trzeba pamiętać, że musi ona obejmować nazwisko przynajmniej jednego z komplementariuszy. Do tego dołącza się frazę „spółka komandytowa”. Jeżeli komplementariuszem została osoba prawna, to nazwa spółki musi ujmować całą jej nazwę. W nazwie nie mogą znajdować się natomiast nazwiska komandytariuszy.

Rejestracja

Istotnym krokiem podczas zakładania spółki komandytowej jest jej zarejestrowanie w wydziale sądu administracyjnego właściwego dla rejonu, w którym spółka będzie działać. Wniosku nie trzeba składać osobiście – można to zrobić za pośrednictwem poczty bądź wykorzystując do tego celu portal internetowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Najważniejszym formularzem jest KRS – W1. Składamy także między innymi KRS – WC, KRS – WA, KRS – WL oraz wzory podpisów osób, które zostały upoważnione do reprezentowania spółki.

Założenie spółki komandytowej może sprawić problemy niedoświadczonym inwestorom. Jeżeli jesteście Państwo takimi osobami, zapraszamy Was do skorzystania z naszej oferty – pomożemy Wam założyć każdy rodzaj spółki osobowej.