201806.08
0

Formalności związane ze złożeniem pozwu o rozwód

Zawierając związek małżeński nikt nie zakłada, że za kilka czy kilkanaście lat się on rozpadnie. Niestety, życie pisze różne scenariusze. W niektórych przypadkach małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie. Zakończenie małżeństwa wymaga jednak dopełnienia kilku formalności. O czym należy pamiętać, chcąc złożyć pozew rozwodowy?

Podstawą w każdej sprawie rozwodowej jest oczywiście pozew. Prawo dokładnie określa, jakie informacje muszą się w nim znaleźć. Warto dodać, że część z nich jest taka sama niezależnie od tego, czy rozwód ma być bez orzekania o winie, czy też któreś z partnerów zamierza dochodzić winy drugiego.

W pozwie rozwodowym należy przede wszystkim wskazać dane małżonków. Samo imię i nazwisko to jednak za mało. Wymagany jest aktualny adres oraz numer PESEL. Do pozwu muszą zostać również dołączone dokumenty. I tak nie można zapomnieć o akcie małżeństwa. Jeśli małżonkowie mają dzieci, dołączają również ich akty urodzenia. Pomija się je wówczas, gdy dzieci są już pełnoletnie. W przypadku posiadania dzieci bądź domagania się alimentów obowiązkiem powoda jest dołączenie dokumentów, które wskazują na ponoszone koszty utrzymania dzieci, domu bądź mieszkania. Może to być na przykład:

  • rachunek za zajęcia dodatkowe;
  • rachunek za odzież, obóz, książki;
  • umowa zawarta z przedszkolem.

Jeżeli ubiegamy się o rozwód z orzeczeniem o winie, do pozwu należy również dołączyć dokumenty mówiące o tym, że to strona pozwala doprowadziła do rozpadu związku. Co to może być? Na przykład raport przygotowany przez prywatnego detektywa.

Podać można również dane świadków, którzy będą zeznawać w naszej sprawie.

Aby sprawa rozwodowa w ogóle się rozpoczęła, mamy obowiązek uiszczenia opłaty sądowej. Obecnie wynosi ona 600 złotych. Pieniądze wpłacamy w kasie sądu. Jeśli jest to dla nas zbyt kłopotliwe, możemy skorzystać z możliwości wykonania przelewu na konto danego sądu. Wybierając takie rozwiązanie, nie można zapomnieć o dołączeniu potwierdzenia wykonania przelewu do składanego w sądzie pozwu.

Jeżeli decydujemy się na rozwód bez orzekania o winie, sąd będzie koncentrował się wyłącznie na tym, czy rozpad małżeństwa jest trwały i zupełny oraz czy rozwód nie będzie prowadził do negatywnych konsekwencji dla małoletnich dzieci. W efekcie nie trzeba nadmiernie opisywać całej sytuacji. Pomoże to szybciej zakończyć sprawę rozwodową. Inaczej jest jednak wówczas, gdy oczekujemy orzeczenia o winie współmałżonka. Wówczas należy dokładnie opisać nasze zarzuty pod jego adresem, poza tym niezbędna okaże się pomoc wykwalifikowanego adwokata.