201806.16
0

Czym jest windykacja?

Zaciągnięcie kredytu bądź zakup czegoś na raty wiąże się z koniecznością zwrotu pieniędzy do instytucji, od której je pożyczyliśmy. Niestety, czasami bywa tak, że pojawiają się trudności ze spłatą zadłużenia. Wówczas należy liczyć się z wszczęciem procedury windykacyjnej. Czym jest windykacja i na czym polega?

Definicja windykacji

Windykacja to nic innego, jak dochodzenie swoich praw do rzeczy bądź zapłaty. Odbywa się to według ściśle określonych reguł, w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Aby przeprowadzenie skutecznej windykacji w ogóle było możliwe, niezbędne jest monitorowanie płatności. Prowadzone statystyki pokazują, że największa skuteczność notowana jest w przypadku tak zwanych młodych długów, a więc tych, które nieuregulowane są w okresie maksymalnie do trzech miesięcy od wyznaczonego terminu płatności.

Podstawowe rodzaje windykacji

Obecnie najczęściej mówi się o dwóch rodzajach windykacji: miękkiej oraz twardej. Ta pierwsza określana jest windykacją polubowną, druga zaś sądową. Windykacja polubowna to polubowne dochodzenie swoich należności. Jednym z jej kroków jest po prostu wzywanie dłużników do tego, aby uregulowali swoje zobowiązania względem nas. Do stosowanych w tym przypadku narzędzi zalicza się przypomnienia o konieczności dokonania zapłaty, wezwania do zapłaty, a także wezwania do zapłaty wraz z odsetkami. Bardzo często stosowane są zapisy mówiące o tym, jakie konsekwencje poniesie dłużnik wówczas, gdy nie wywiąże się jednak z umowy, którą zdecydował się podpisać. I tak może być to na przykład przekazanie sprawy do sądu. Twarda windykacja stosowana jest wówczas, gdy próba odzyskania należności drogą polubowną nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Kto może skorzystać z windykacji?

Jest to sposób na odzyskanie długów zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Z usług firmy windykacyjnej mogą skorzystać mikro, małe, średnie oraz duże firmy. Także ogromne spółki akcyjne mogą liczyć na tego rodzaju pomoc w procesie odzyskiwania długów. Warto dodać, że wczesne wdrożenie procesu windykacyjnego pozwala na zwiększenie jego skuteczności.

Etapy windykacji

Aby do windykacji w ogóle doszło, musi przede wszystkim powstać zobowiązanie. Początkowo stosuje się postępowanie polubowne, czyli wysyła do dłużnika monity bądź inne formy wezwania do uregulowania należności. Jest to etap, na którym zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, mogą jeszcze bez większych problemów dojść do porozumienia. Jeśli jednak zadłużenie nie zostanie spłacone, w grę wchodzi postępowanie sądowe. Jego celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. To na jego podstawie można ubiegać się o zwrot długu. Kolejny etap to postępowanie klauzulowe, którego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności orzeczenia. Jest to tytuł wykonawczy, który pozwala wszcząć egzekucję komorniczą. Kiedy do komornika trafi wniosek o wszczęcie egzekucji, mamy do czynienia z rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego.

Procedura windykacyjna to coś, czego każdy chciałby uniknąć. Dlatego warto pamiętać o terminowym spłacaniu wszystkich swoich zobowiązań.