201808.01
Off
2

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania rozprawy rozwodowej

Czas oczekiwania na orzeczenie rozwodu może się wydłużyć w przypadku, kiedy jedna ze stron składania pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. W trakcie trwania sprawy rozwodowej bardzo często jeden z rodziców ma utrudnione kontakty z dzieckiem. Wyjściem z takiej sytuacji jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

Kiedy można złożyć wniosek?

Złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w trakcie trwania rozprawy rozwodowej umożliwiają zapisy kodeksu cywilnego, a dokładnie artykuł 730 § 1. Wniosek ten można złożyć już w chwili składania pozwu o rozwód, a także w trakcie toczącego się już postępowania. Jeżeli wniosek zostanie złożony razem z pozwem rozwodowym, od jego złożenia nie są pobierane żadne opłaty. Od wniosku złożonego w trakcie postępowania pobierana jest opłata w wysokości 40 zł.

Co powinno znaleźć się we wniosku?

We wniosku powinniśmy dokładnie opisać, gdzie i w jakich godzinach będą odbywały się kontakty z dzieckiem. W przypadku wniosku dotyczącego małoletnich należy wskazać także, na kim będzie ciążył obowiązek odwiezienia dziecka do domu. Wniosek należy uzasadnić. Jeżeli współmałżonek utrudnia lub zabrania kontaktów z dzieckiem, trzeba o tym napisać w uzasadnieniu.

Jak długo czeka się na rozprawę?

Oczekiwanie na wyznaczenie rozprawy rozwodowej może trwać nawet trzy miesiące. W przypadku wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem złożonego razem z wnioskiem o rozwód, postępowanie jest wszczynane znacznie wcześniej. Czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy z reguły nie przekracza trzydziestu dni. Nie w każdym przypadku rozpoznanie wniosku przez sąd odbywa się na rozprawie. Są sytuacje, które wymagają szybkiej interwencji sądu. W takich przypadkach sąd może wydać postanowienie na rozprawie niejawnej.

Egzekwowanie orzeczenia sądu

Mimo orzeczenia sądu są osoby, które utrudniają drugiej stronie kontakty z dzieckiem. W takiej sytuacji muszą one liczyć się z tym, że sąd zagrozi im nakazem zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz osoby, która została uprawniona do kontaktów z dzieckiem. Nakazanie zapłaty może dotyczyć także drugiej strony postępowania, czyli osoby uprawnionej, jeżeli Sąd uzna, że z jakiegoś powodu zostały naruszone obowiązki z tytułu kontaktów z dzieckiem.