201808.20
Off
3

W jakich sytuacjach separacja nie jest dopuszczalna?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego na małżonkach ciążą pewne obowiązki. Są oni zobowiązani do zachowania wierności, wspólnego pożycia, współdziałania dla dobra założonej przez siebie rodziny czy do wzajemnej pomocy. Jeżeli w małżeństwie z różnych względów się nie układa, to oczywiście istnieje możliwość złożenia pozwu rozwodowego. Pamiętajmy jednak, że polskie prawo dopuszcza również inne rozwiązanie: separację.

Kiedy separacja może zostać orzeczona?

Separacja może zostać orzeczona przez sąd po stwierdzeniu przez niego, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ale w przypadku separacji rozpad ten nie musi być trwały. Separacja może więc zostać orzeczona przez sąd w przypadku, kiedy istnieje szansa, że małżeństwo uda się jeszcze uratować. Oczywiście orzeczenie przez sąd separacji nie oznacza, że małżonkowie mimo wszystko nie mogą złożyć pozwu o rozwód. Pod pojęciem zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego rozumie się ustanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej pomiędzy małżonkami. Zgoda drugiego współmałżonka na separację nie jest wymagana. Ale brak zgody jednego ze współmałżonków może oznaczać, że rozkład pożycia jest niezupełny.

W jakich sytuacjach wniosek o separację nie zostanie rozpatrzony pozytywnie?

Nawet w przypadku zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego są sytuacje, w których separacja nie jest dopuszczalna. Sąd nie orzeknie separacji, jeżeli na jej skutek ucierpią małoletnie dzieci. Sąd, rozpatrując wniosek o separację, weźmie pod uwagę, czy dla dobra małoletniego wspólnego dziecka nie lepiej będzie, jeżeli separacja nie będzie miała miejsca. Separacja nie zostanie orzeczona także wtedy, kiedy będzie ona w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Nie dojdzie do niej w sytuacji, kiedy celem separacji jest szykanowanie współmałżonka. Sąd nie orzeknie separacji również w sytuacji, kiedy współmałżonek jest nieuleczalnie chory, a orzeczenie separacji wyrządziłoby mu rażącą krzywdę.

Skutki separacji

Orzeczenie separacji skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej. W przypadku małżonków mieszkających we wspólnym mieszkaniu sąd określi warunki korzystania z niego przez czas, kiedy małżonkowie będą w nim wspólnie zamieszkiwać. Niekiedy po orzeczeniu separacji małżonkowie nadal zobowiązani są do wzajemnej pomocy. Sąd orzeka także, które z małżonków będzie sprawować opiekę nad małoletnim dzieckiem. Ustala również wysokość kosztów ponoszonych na jego utrzymanie i wychowanie przez każdego z małżonków.