201809.04
Off
3

Co oznacza termin „zasiedzenie nieruchomości”?

Najczęstszym sposobem zostania właścicielem nieruchomości jest jej kupienie lub odziedziczenie w spadku. Właścicielem nieruchomości można zostać także na drodze darowizny. Możemy ją także przejąć, jeśli przez wiele lat byliśmy jej posiadaczami. Ta forma nabycia nieruchomości nosi nazwę zasiedzenia.

Jaką nieruchomość można zasiedzieć?

Osoby, które chcą zostać właścicielami nieruchomości drogą zasiedzenia mogą stać się właścicielami:

  • mieszkania;
  • budynku;
  • działki budowlanej lub rolnej.

Mogą także zostać właścicielami udziałów w tych nieruchomościach. Drogą zasiedzenia można nabyć nieruchomości, które należą do spółdzielni, osoby fizycznej, Skarbu Państwa (nie dotyczy to nieruchomości będących dobrem publicznym). Nie można zostać właścicielem nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli jest to nieruchomość wynajmowana lub dzierżawiona.

Komu przysługuje prawo zasiedzenia?

Prawo to przysługuje osobie, która jest samoistnym posiadaczem nieruchomości. Terminem tym określa się osobę, która korzysta z nieruchomości tak, jak właściciel: uprawia grunt rolny, płaci podatki, remontuje mieszkanie.

W dobrej i złej wierze

Pojęcia te wpływają na to, po jakim czasie osoba, która jest samoistnym posiadaczem nieruchomości może ją nabyć na drodze zasiedzenia. Posiadacze w dobrej wierze mogą zostać właścicielami nieruchomości po 20 latach. Dotyczy to wszystkich rodzajów nieruchomości, które można nabyć na drodze zasiedzenia. Samoistny posiadacz nieruchomości w złej wierze może stać się jej właścicielem dopiero po upływie 30 lat. Bieg zasiedzenia w obu tych przypadkach biegnie od dnia, kiedy nieruchomość została przejęta przez samoistnego posiadacza.

Do kogo wystąpić z wnioskiem o zasiedzenie?

Wniosek o nabycie nieruchomości na drodze zasiedzenia składa się w sądzie rejonowym, którego siedziba jest właściwa dla miejsca położenia nieruchomości. Nabycie własności w drodze zasiedzenia następuje z mocy prawa. Sąd jedynie to potwierdza. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniu sądu. Obowiązkiem osoby ubiegającej się o zasiedzenie jest wskazanie sądowi osoby właściciela. W przypadku, kiedy osoba właściciela nie jest znana, o toczącym się postępowaniu sąd ogłasza publicznie. Kiedy postanowienie sądu uprawomocni się, mamy prawo wpisać siebie do księgi wieczystej jako właściciela nieruchomości. Należy także zapłacić podatek od zasiedzenia.