Kancelaria Nartowski Trojanowska Adwokaci – Twój prawnik od nieruchomości

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomości i obsługi prawnej procesów inwestycyjnych. Podstawę naszej działalności w tym zakresie stanowią m.in.:

 • kompleksowa analiza oraz sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy,
 • pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych, które dotyczą uzyskiwania wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji budowlanych,
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości, udzielanie porad prawnych, analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych,
 • obsługa prawna i reprezentacja naszych Klientów podczas negocjacji i zawierania umów ze wszystkimi stronami biorącymi udział w przedsięwzięciach budowlanych, architektami, wykonawcami, nabywcami, firmami ubezpieczeniowymi,
 • pomagamy w sprawach rozgraniczeniowych w przypadkach, kiedy zachodzą przesłanki do zasiedzenia spornego pasa gruntu,
 • doradzamy oraz opracowujemy umowy cywilnoprawne konieczne przy nabywaniu, zbywaniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych oraz wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego,
 • zajmujemy się kwestiami dotyczącymi najmu lokali oraz obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych,
 • przeprowadzamy wymagane czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, zniesienie współwłasności, postępowanie wieczystoksięgowe, nabycie własności przez zasiedzenie w Krakowie i innych miastach kraju itd.,
 • prowadzenie spraw spadkowych, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych,
 • poszukujemy nieruchomości na życzenie Klientów,
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Dzięki wieloletniej praktyce i zgromadzonemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom szeroki zakres usług, świadczonych przez prawników posiadających rozległą wiedzę dotyczącą prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomości i obsługi prawnej procesów inwestycyjnych. W ramach świadczonych usług współpracujemy na stałe z notariuszami, architektami oraz pośrednikami i zarządcami nieruchomości. Wszystkich zainteresowanych z uzyskaniem pomocy w omówionym zakresie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.