201808.02
Off
2

nieładna apelacja

Nieładna apelacja.
Prawnicy posługują się swoistym słownictwem. Język prawny to język w którym formułuje się prawo, język prawniczy zaś jest językiem prawników i osób mówiących o prawie. W języku prawniczym formułowane są zarówno teksty orzeczeń sądowych jak i np. decyzji administracyjnych. Język prawniczy ma formalny charakter, ścisły, odindywidualizowany, pozbawiony jest emocji. Dla nie prawników, to suchy i „sztywny” język. Okazuje się jednak, że nie zawsze. Wyrokiem z dnia 16 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny oddalił apelację jednej ze stron jako ….. nieładną (sygnatura akt: I ACa 388/14). To ciekawe wyrzeczenie. Do tej pory za ładne uważałem dziewczyny. Znam wiele ładnych, teraz inaczej już patrzę, nie tylko na swoje – apelacje. Mogło być jednak inaczej, gdy urodziła mi się córka, chciałem nadać jej imię Apelacja. Apelacja Nartowska. Rodzina stanęło oporem Okazuje się teraz, że mieli rację, nie chciałbym przecież aby ktoś oddalił Apelację Nartowską jako …. Nieładną.