202103.06
0
2

Na czym polega postępowanie spadkowe

Śmierć bliskiej nam osoby to zawsze prawdziwy dramat. Po opadnięciu pierwszych emocji przychodzi pora na uporanie się z szeregiem formalności. Wśród nich znajduje się postępowanie spadkowe. Na czym polega i z czym wiąże się dla tych, których zmarły pozostawił?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Pierwszym, co należy zrobić, to złożyć we właściwym sądzie rejonowym (sąd ustala się, uwzględniając ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wiąże się to z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości pięćdziesięciu złotych. Jeśli zmarły pozostawił testament, składamy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu. W tym wypadku do wniosku dołączamy testament w oryginale.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Jeśli spadkobiercy są zgodni co do kwestii dziedziczenia, można zrezygnować z udziału sądu. Wówczas stwierdzenie nabycia spadku może być przeprowadzone przed notariuszem. W takim przypadku sporządza się akt poświadczenia dziedziczenia. Takie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że jest zdecydowanie szybsze – wymaga jednej wizyty wszystkich spadkobierców łącznie w kancelarii notarialnej. Warto pamiętać, że spadkobiercy mają dowolność co do wyboru kancelarii notarialnej.

Co dalej?

Postępowanie spadkowe ma dwa etapy. Pierwszy etap to stwierdzenie nabycia spadku. Jak opisaliśmy to powyżej, odbywa się albo w sądzie, albo przed notariuszem. Kiedy kwestia ta jest już prawomocnie uregulowana, przychodzi pora na etap drugi, czyli dział spadku. Prawo do wystąpienia o dział spadku nie jest objęte granicą czasową. Oznacza to, że się nie przedawnia. W związku z tym można o to wystąpić nawet po kilku czy kilkunastu latach od śmierci spadkodawcy.

W przypadku działu spadku również możemy zdecydować się na jedną z dwóch opcji: skorzystanie z pomocy sądu bądź wsparcia notariusza. Jeśli wybieramy to drugie rozwiązanie, musimy pamiętać, że spadkobiercy muszą być zgodni w kwestii podziału majątku. Jeśli pojawią się jakiekolwiek spory czy wątpliwości ze strony któregokolwiek ze spadkobierców, pozostaje jedynie droga sądowa.

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na pomoc sądu czy notariusza, musimy przedstawić propozycję podziału spadku. Rozwiązań jest kilka. Wskazać można na przykład, że majątek spadkowy przypadnie jednemu ze spadkobierców, a pozostali zostaną przez niego spłaceni. Można również zaproponować, że poszczególne składniki majątkowe przypadną konkretnym spadkobiercom. I tak na przykład jeden otrzyma działkę, drugi mieszkanie, a trzeci samochód. Inne rozwiązanie to spieniężenie majątku i podział uzyskanych w ten sposób pieniędzy pomiędzy spadkobierców.