201911.14
Off
2

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Nie każde małżeństwo przetrwa próbę czasu. Wielu małżonków – z różnych powodów – podejmuje decyzję o zakończeniu związku. Uzyskanie rozwodu wiąże się z koniecznością złożenia we właściwym sądzie pozwu rozwodowego. Co powinno się w nim znaleźć?

Dane identyfikacyjne

W każdym pozwie rozwodowym muszą znaleźć się dokładne dane zarówno powoda (osoby, która domaga się orzeczenia rozwodu), jak i osoby pozwanej, czyli małżonka, z którym druga strona chce się rozwieść. Dane te obejmują:

  • imię;
  • nazwisko;
  • dokładny adres zamieszkania;
  • numer PESEL.

Należy również wskazać sąd, do którego kierujemy pozew.

Wniosek

W pozwie rozwodowym nie może zabraknąć również określenia żądania pozwu. Trzeba ująć, że jest to wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego. Wskazać należy, czy oczekujemy rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków czy też raczej decydujemy się na rozwód bez takiego rozwiązania. Warto w tym miejscu dodać, że postępowanie rozwodowe z orzekaniem o winie na ogół trwa zdecydowanie dłużej. W przypadku braku wniosku o  orzekaniu o winie, gdy strony są zgodne co do zakończenia małżeństwa, można liczyć na orzeczenie rozwodu już na pierwszej rozprawie.

W przypadku małżonków posiadających wspólne i małoletnie jeszcze dzieci w pozwie powinny znaleźć się żądania dotyczące orzeczenia ich miejsca pobytu, rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, zasądzenia alimentów, a także żądanie rozstrzygnięcia w zakresie kontaktów z dziećmi.

Informacje dodatkowe

W pozwie o rozwód może, ale nie musi znaleźć się wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego. Jeśli sąd uzna, że taki podział nie przedłuży nadmiernie rozpoznania sprawy o rozwód, może dokonać podziału. W pozwie rozwodowym może również znaleźć się wniosek o orzeczenie eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania, a także wniosek dotyczący orzeczenia świadczeń alimentacyjnych. Warto bowiem pamiętać, że alimenty mogą być zasądzone nie tylko na dzieci.

Rozwód nigdy nie jest niczym przyjemnym. Warto więc zrobić wszystko, aby nadmiernie go nie przedłużać. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić, czy w pozwie rozwodowym znalazły się wszystkie wymagane elementy. Nie można zapomnieć o uiszczeniu opłaty sądowej od pozwu i dołączeniu potwierdzenia jej uiszczenia. Dzięki temu sprawa będzie mogła szybko trafić na wokandę.

Pomoc w zakresie składania pozwu rozwodowego znajdą Państwo w naszej kancelarii: http://adwokaci-nt.pl/rozwody-krakow/.