202305.25
0
0

Jak się nazywa osoba wszczynająca sprawę w sądzie cywilnym?

W świecie prawa każdy termin powinien mieć swoją precyzyjną definicję. Dotyczy to również pojęcia takiego jak „powód”. Co kryje się pod tym określeniem? Jakie są obowiązki powoda i kto może występować w jego imieniu? Powód i pozwany Każda sprawa sądowa toczona w trybie procesowym odbywa się pomiędzy dwiema stronami – powodem i pozwanym. Powód jest to…

202305.10
0
0

Zasady sporządzania protokołu mediacyjnego

Celem mediacji sądowych jest znalezienie takiego rozwiązania danego sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.  Rozmowy prowadzi się na podstawie skierowania otrzymanego od sądu lub umowy o mediację, w której należy wskazać, m.in. mediatora oraz sposób wybrania tej osoby, a także przedmiot mediacji. Na koniec mediator musi sporządzić odpowiedni protokół. Co powinno się w nim…

202301.08
0
2

Sądowe ABC K jak kapusta

W Sądzie jedzenie nie ma większego znaczenia. Nie wszystkie sądy mają lokale gastronomiczne, w Krakowie na szczęście mamy. Jest też kiosk, gdzie można zaopatrzyć się w drobne przekąski i kanapki. Krążąc po sądowych korytarzach, niekiedy widzę jedzących szybko kanapki podsądnych i pełnomocników. Na spokojną konsumpcję warunków i miejsca nie ma. Niekiedy jednak posiłki nabierają znaczenia…

202202.10
0
3

Sądowe abc Z jak zeznania

Jak składać zeznania? Prawdziwie! Kłamstwo wymaga umiejętności. Zeznania w sądzie, w prokuraturze, na policji składają świadkowie. W polskim prawie nie ma definicji świadka, świadek jest osobowym źródłem informacji, zatem mówi co wie o danym fakcie, czy zdarzeniu. Dowód z zeznań świadków to podstawa w polskim systemie prawnym. To właśnie na zeznaniach świadków sądy opierają swoje…

202201.24
0
1

Sądowe abc D jak dowód

„Prawda obroni się sama”, „oliwa zawsze sprawiedliwa”, mawiają niektórzy. W Sądzie te powiedzonka nie mają racji bytu. „Ile jest 2 razy 2?” zapytał mnie Klient, „a ile ma być? – 3 czy 5?”.   Wszystko zależy od …dowodów. Jeżeli chcemy Sąd przekonać do swojej racji, należy ją uargumentować, a słuszność swoich tez – udowodnić. Należy udowodnić…

202111.30
Off
1

Co to są e-narkotyki i jak są niebezpieczne?

O narkotykach słyszał z pewnością każdy z nas. To substancje silnie oddziałujące na organizm. Każdego roku na rynku pojawiają się nowe używki, które pomagają wprowadzić się w stan błogiego odprężenia i szalonego niebytu. Nowością, która wzbudza ogromne emocje, a jednocześnie wciąż jest dość mało poznana, są tak zwane e-narkotyki. Co to takiego? E-narkotyki to nie…

202111.17
Off
1

Czy do przeszukania mieszkania potrzebny jest nakaz?

Przeszukanie mieszkania przez Policję to coś, czego każdy z nas chciałby uniknąć. Wiele osób jest przekonanych, że może ono odbyć się tylko wówczas, gdy funkcjonariusz przedstawi nakaz. Okazuje się jednak, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Wystarczy bowiem legitymacja służbowa. Kto może przeprowadzić przeszukanie? Do przeprowadzenia przeszukania uprawniona jest policja i prokurator. Może je przeprowadzić również…

202110.29
0
1

Windykacja a stalking

Stosunkowo nowym przestępstwem, które ujęte zostało w Kodeksie karnym jest stalking. To nic innego, jak uporczywe nękanie innej osoby. Czy windykacja może wiązać się z przestępstwem stalkingu? Jak ma się upominanie o spłatę należności do uporczywego nękania? Stalking, czyli co? Najprostsza definicja wskazuje, że stalking to po prostu uporczywe nękanie. Aby uznać, że windykator dopuścił…

202110.11
Off
2

Co grozi za hejt w Internecie?

Internet jest obecnie niezwykle popularnym środkiem masowej komunikacji. Z uwagi na to, że zapewnia anonimowość, wiele osób decyduje się na wyrażanie w sieci opinii w sposób nieskrępowany. W efekcie nierzadko zdarzają się przypadki publicznego obrażania innych czy wyrażania na ich temat negatywnych opinii. Częste w przestrzeni internetowej jest także publiczne nawoływanie do nienawiści czy dyskryminowania…

202109.24
Off
0

Testament allograficzny a notarialny

Testament to dokument, na mocy którego można ustalić, co stanie się z posiadanym przez nas majątkiem po naszej śmierci. Sporządzając testament, unikniemy sytuacji, kiedy pozostawione po nas dobra trafią w ręce osoby, która według nas na to nie zasłużyła. Obowiązujące aktualnie prawo wskazuje na kilka rodzajów testamentów. Wyróżnia się między innymi testament allograficzny oraz notarialny….