202309.10
0
0

Sądowe ABC T jak Toga

Co to jest toga? To strój urzędowy używany na sali sądowej przez prawników posiadających szczególne uprawnienia: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. To fałdzista suknia z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, której wzór jest uregulowany przepisami prawa. Historycznie, była wierzchnim, lekkim strojem noszonym w starożytnym Rzymie, nakładanym na tunikę, przy czym ramię pozostawało odsłonięte. W…

202308.16
0
2

Ile trwa oczekiwanie na apelację?

Apelacja to środek odwoławczy, którego celem jest ponowne rozpatrzenie sprawy. Celem procesu apelacyjnego jest wskazanie i zniwelowanie nieprawidłowości we wcześniejszym postępowaniu. Sąd odwoławczy może utrzymać zaskarżone orzeczenie w mocy, zmienić je, lub uchylić przekazując do ponownego rozpoznania,. Wtedy proces toczy się od nowa. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie z udziałem stron – zawsze w…

202307.18
0
0

Harmonogram spłaty w windykacji – czy jest niezbędny?

Nie każdy dłużnik chce, aby jego wierzyciel rozpoczynał postępowanie sądowe. W celu zapobiegnięcia procesowi warto rozważyć zawarcia ugody drugą stronę. Jeśli oddanie należności nie jest możliwe jednorazowo, wówczas osoba zalegająca z uiszczeniem należności może zaproponować rozłożenie długu na raty wraz ze stworzeniem harmonogramu spłaty. Ugoda nie ma sensu, jeśli wierzytelności są przedawnione, wtedy zawarcie ugody,…

202306.21
0
0

Kto sporządza akt poświadczenia dziedziczenia?

Sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia zajmuje się notariusz. Podczas tej czynności niezbędna jest obecność wszystkich osób, które zostały wymienione wśród spadkobierców lub mogą być takowymi zgodnie z prawem. Co więcej, spadkobiorcy muszą być zgodni co do tego, kto i jaką sumę dziedziczy po zmarłej osobie. W przypadku wystąpienia sporu pozostaje zwrócenie się do odpowiedniego sądu. Kiedy…

202305.25
0
0

Jak się nazywa osoba wszczynająca sprawę w sądzie cywilnym?

W świecie prawa każdy termin powinien mieć swoją precyzyjną definicję. Dotyczy to również pojęcia takiego jak „powód”. Co kryje się pod tym określeniem? Jakie są obowiązki powoda i kto może występować w jego imieniu? Powód i pozwany Każda sprawa sądowa toczona w trybie procesowym odbywa się pomiędzy dwiema stronami – powodem i pozwanym. Powód jest to…

202305.10
0
1

Zasady sporządzania protokołu mediacyjnego

Celem mediacji sądowych jest znalezienie takiego rozwiązania danego sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.  Rozmowy prowadzi się na podstawie skierowania otrzymanego od sądu lub umowy o mediację, w której należy wskazać, m.in. mediatora oraz sposób wybrania tej osoby, a także przedmiot mediacji. Na koniec mediator musi sporządzić odpowiedni protokół. Co powinno się w nim…

202301.08
0
6

Sądowe ABC K jak kapusta

W Sądzie jedzenie nie ma większego znaczenia. Nie wszystkie sądy mają lokale gastronomiczne, w Krakowie na szczęście mamy. Jest też kiosk, gdzie można zaopatrzyć się w drobne przekąski i kanapki. Krążąc po sądowych korytarzach, niekiedy widzę jedzących szybko kanapki podsądnych i pełnomocników. Na spokojną konsumpcję warunków i miejsca nie ma. Niekiedy jednak posiłki nabierają znaczenia…

202202.10
0
3

Sądowe abc Z jak zeznania

Jak składać zeznania? Prawdziwie! Kłamstwo wymaga umiejętności. Zeznania w sądzie, w prokuraturze, na policji składają świadkowie. W polskim prawie nie ma definicji świadka, świadek jest osobowym źródłem informacji, zatem mówi co wie o danym fakcie, czy zdarzeniu. Dowód z zeznań świadków to podstawa w polskim systemie prawnym. To właśnie na zeznaniach świadków sądy opierają swoje…

202201.24
0
1

Sądowe abc D jak dowód

„Prawda obroni się sama”, „oliwa zawsze sprawiedliwa”, mawiają niektórzy. W Sądzie te powiedzonka nie mają racji bytu. „Ile jest 2 razy 2?” zapytał mnie Klient, „a ile ma być? – 3 czy 5?”.   Wszystko zależy od …dowodów. Jeżeli chcemy Sąd przekonać do swojej racji, należy ją uargumentować, a słuszność swoich tez – udowodnić. Należy udowodnić…

202111.30
Off
3

Co to są e-narkotyki i jak są niebezpieczne?

O narkotykach słyszał z pewnością każdy z nas. To substancje silnie oddziałujące na organizm. Każdego roku na rynku pojawiają się nowe używki, które pomagają wprowadzić się w stan błogiego odprężenia i szalonego niebytu. Nowością, która wzbudza ogromne emocje, a jednocześnie wciąż jest dość mało poznana, są tak zwane e-narkotyki. Co to takiego? E-narkotyki to nie…