202001.22
0

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jakiś czas temu budziło w Polsce bardzo duże emocje. Kwestie te zostały uregulowane przez przyjętą 24 maja 1920 roku ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ustawa ta była od tego czasu wielokrotnie nowelizowana. Kim jest cudzoziemiec w rozumieniu ustawy? Mówiąc o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, warto zacząć od zdefiniowania tego pojęcia….

202001.08
1

Dlaczego warto korzystać ze stałej obsługi prawnej firmy?

Obsługa prawna firm to usługa, którą oferuje wiele kancelarii prawniczych, w tym nasza – http://adwokaci-nt.pl/obsluga-prawna-spolek-handlowych-fundacji-i-stowarzyszen/. Jest to usługa, na korzystanie z której decyduje się coraz więcej właścicieli różnej wielkości firm. Z tej formy wsparcia prawnego chętnie korzystają także spółki prawa handlowego. Zalety korzystania ze stałej obsługi prawnej Kancelaria, która oferuje stałą obsługę prawną firm, zatrudnia prawników,…

201912.31
0

Co oznacza polecenie w prawie spadkowym?

Dzięki instytucji polecenia możliwość realizacji woli spadkodawcy zostaje poszerzona. Instytucja ta daje spadkodawcy sposobność do zobowiązania spadkobierców lub zapisobiorców do podjęcia określonych działań. Działania te mogą, ale nie muszą mieć charakter majątkowy. Obowiązek, który powstaje na skutek instytucji polecenia, to dług spadkowy. Co może być przedmiotem polecenia? Obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, który może nałożyć…

201912.18
0

Na czym polega przymus adwokacki?

Jako przymus adwokacki można rozumieć obowiązek zastąpienia strony przy wykonywaniu czynności procesowych przez adwokata lub radcę prawnego. W uwagi na koszty zastępstwa procesowego w polskim systemie przewidziana została przez ustawodawcę możliwość złożenia przez stronę wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W polskim systemie prawnym występuje przymus adwokacki. Ma zastosowanie w postępowaniu cywilnym…

201911.27
1

Czy można założyć spółkę z o.o. przez internet?

Przepisy Kodeksu spółek handlowych mówią o tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zarejestrowana w sposób uproszczony. Oznacza to, że zawarcie umowy spółki nie ma formy aktu notarialnego. Można to zrobić za pośrednictwem internetu, wykorzystując do tego portal, jaki znaleźć można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. System eKRS Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, chcąc zarejestrować…

201911.14
1

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Nie każde małżeństwo przetrwa próbę czasu. Wielu małżonków – z różnych powodów – podejmuje decyzję o zakończeniu związku. Uzyskanie rozwodu wiąże się z koniecznością złożenia we właściwym sądzie pozwu rozwodowego. Co powinno się w nim znaleźć? Dane identyfikacyjne W każdym pozwie rozwodowym muszą znaleźć się dokładne dane zarówno powoda (osoby, która domaga się orzeczenia rozwodu),…

201910.25
1

Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska w polskim systemie prawnym jest swoistą nowością. Możliwość założenia spółki partnerskiej pojawiła się w Polsce dopiero w 2001 roku. Kto może zostać partnerem? Spółki partnerskie mogą zakładać tylko osoby, które wykonują wolny zawód. Wspólnikami (partnerami) w tej spółce mogą zostać osoby, które wykonują zawód: architekta, aptekarza, adwokata, doradcy podatkowego. Spółkę partnerską mogą zakładać…

201809.04
2

Co oznacza termin „zasiedzenie nieruchomości”?

Najczęstszym sposobem zostania właścicielem nieruchomości jest jej kupienie lub odziedziczenie w spadku. Właścicielem nieruchomości można zostać także na drodze darowizny. Możemy ją także przejąć, jeśli przez wiele lat byliśmy jej posiadaczami. Ta forma nabycia nieruchomości nosi nazwę zasiedzenia. Jaką nieruchomość można zasiedzieć? Osoby, które chcą zostać właścicielami nieruchomości drogą zasiedzenia mogą stać się właścicielami: mieszkania;…

201808.20
2

W jakich sytuacjach separacja nie jest dopuszczalna?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego na małżonkach ciążą pewne obowiązki. Są oni zobowiązani do zachowania wierności, wspólnego pożycia, współdziałania dla dobra założonej przez siebie rodziny czy do wzajemnej pomocy. Jeżeli w małżeństwie z różnych względów się nie układa, to oczywiście istnieje możliwość złożenia pozwu rozwodowego. Pamiętajmy jednak, że polskie prawo dopuszcza również inne rozwiązanie: separację. Kiedy separacja…

201808.06
1

Czym jest mediacja rodzinna?

Poufny, częściowo nieformalny proces rozwiązywania konfliktów lub sporów prowadzony przez bezstronnego, niezależnego i odpowiednio przygotowanego mediatora nazywany jest mediacją. Z pomocy mediatora można skorzystać w różnych sprawach, także w przypadku sporów i konfliktów w rodzinie. Kto może skorzystać z mediacji rodzinnej? Z mediacji rodzinnej mogą skorzystać wszystkie rodziny, w których pojawiły się jakiekolwiek spory czy…