202103.02
0
0

Apelacja karna

Jedną z fundamentalnych zasad prawa, która gwarantowana jest przez Konstytucję, jest dwuinstancyjność postępowania. Chodzi o prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji, jakie wydał sąd pierwszej instancji. Tym razem skoncentrujemy się na apelacji od wydanego wyroku karnego.

O czym trzeba pamiętać, chcąc złożyć apelację od wyroku karnego?

Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy jesteśmy podmiotem, któremu takie prawo przysługuje. Kodeks postępowania karnego jasno mówi, że apelację od wyroku sądu pierwszej instancji mają prawo wnieść strony, ale również pokrzywdzony, jeśli sąd w wydanym orzeczeniu postanowił o umorzeniu postępowania. Prawo to przysługuje również podmiotowi zobowiązanemu, który został określony w artykule 9a Kodeksu postępowania karnego.

Jaki jest czas na złożenie apelacji?

To bardzo istotna kwestia. Termin liczy się od dnia doręczenia uzasadnienia wydanego wyroku. Wynosi on zaledwie czternaście dni. Jeśli w tym czasie apelacja nie zostanie wniesiona, nie będzie już takiej możliwości. Termin ten jest niezależny od obszerności uzasadnienia skarżonego wyroku. 14 dni ma zarówno skarżący wyrok w sprawie Ambergoldu, jak i w sprawie jazdy rowerem po pijanemu. 

Od czego zacząć?

Aby w ogóle myśleć o złożeniu apelacji, trzeba najpierw zapoznać się z uzasadnieniem wyroku, który wydał sąd. Aby tak się stało, należy w ciągu siedmiu dni złożyć stosowny wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie, a także jego doręczenie. UWAGA: po tym terminie uprawnienie do jego otrzymania wygaśnie. Wniosek o uzasadnienie może dotyczyć całego wyroku lub jego części, np. poszczególnych czynów, może dotyczyć samej kary. 

Gdzie składana jest apelacja?

W każdym przypadku apelację składa się do sądu wyższej instancji, robiąc to jednak za pośrednictwem tego sądu, który wydał wyrok w naszej sprawie. Jeśli w pierwszej instancji sprawą zajmował się sąd okręgowy, to apelację musi sporządzić, a także podpisać obrońca/pełnomocnik. 

Co powinno znaleźć się w pierwszej części apelacji?

Pierwsza część apelacji musi zawierać ściśle określone elementy. Przede wszystkim wskazać należy w niej podstawę prawną, a także zakres zaskarżenia. Wyrok można zaskarżyć w całości, jak i w części. Można zaskarżyć również samo uzasadnienie wydanego orzeczenia. Jeśli kwestionujemy winę skazanego, to zaskarżyć jesteśmy zmuszeni cały wyrok. Zaskarżenie częściowe może odnosić się do orzeczonej kary/środka karnego. Zarzuty mogą dotyczyć między innymi przepisów prawa materialnego, przepisów postępowania czy błędów w ustaleniach faktycznych, które były podstawą do wydania orzeczenia. Niezbędny jest także wniosek końcowy, który może dotyczyć zmiany wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji, uchylenia orzeczenia, a następnie przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, a nawet uchylenia wyroku, a następnie umorzenia postępowania.  Ważne w jaki sposób się formułuje zarzuty, jak je uzasadnia. Należy w zarzutach nawiązać do poszczególnych części materiału dowodowego oraz uzasadnienia wyroku. Apelacja nie powinna być jedynie polemiką ze stanowiskiem sądu I instancji.