201701.24
0

Zniesławienie a zniewaga – na czym polega różnica?

Zniesławienie i zniewaga to, uregulowane w kodeksie karnym (art. 212 oraz 216 k.k.), przestępstwa przeciwko czci. Choć oba należą do grupy przestępstw formalnych i mogą być ścigane z oskarżenia prywatnego, różnią się one pod wieloma względami. Podstawowym czynnikiem odróżniającym przestępstwo zniesławienia od przestępstwa zniewagi jest przedmiot ochrony, czyli sfera, w którą popełnione przestępstwo ma godzić. Zniesławienie może być popełnione zarówno na szkodę osoby fizycznej, osoby prawnej, jak i jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej. Znieważyć można natomiast jedynie osobę fizyczną.

Przestępstwo zniesławienia uderza w zewnętrzną część danej osoby, pojmowaną przede wszystkim jako jej dobre imię lub reputacja. W przypadku zniesławienia, sprawca podnosząc lub rozgłaszając zarzuty dotyczące postępowania lub przymiotów pokrzywdzonego, musi doprowadzić do jego poniżenia i ośmieszenia w oczach opinii publicznej. Efektem zniesławienia może być również utrata niezbędnego do piastowania danego stanowiska lub wykonywania konkretnego zawodu zaufania.

Przedmiotem ochrony w przestępstwie zniewagi jest natomiast godność, rozumiana jako przeświadczenie danej osoby o własnej wartości. Oznacza to, że istotą tego rodzaju przestępstwa jest naruszenie dobrego imienia osoby pokrzywdzonej. Sprawca może znieważyć drugą osobę zarówno w cztery oczy, jak i w jej nieobecności, najczęściej przy użyciu obelżywych i ośmieszających słów. Musi on jednak działać z zamiarem tego, aby zniewaga dotarła do osoby znieważanej.