Nasze usługi obejmują w szczególności :

  • obsługę prawną w zakresie wszystkich aspektów prawa własności przemysłowych,
  • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych,
  • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • przygotowanie umów oraz negocjacje w sprawach dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych,
  • przygotowywanie umów oraz doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, oraz prawa konkurencji, prawo autorskie wraz z
  • prawami pokrewnymi,
  • prawo baz danych.