201709.21
0

Jak można odrzucić spadek?

Przyjęcie spadku może być źródłem wielu problemów. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy po bliskiej osobie spadkobierca dziedziczy przede wszystkim lub wyłącznie długi. Warto jednak wiedzieć, że problemów tych można uniknąć. Istnieje bowiem możliwość odrzucenia spadku. Odrzucając spadek, unikniemy sytuacji, w której do nas wierzyciele zwrócą się o zwrot długu spadkodawcy. Jeżeli nie wiecie Państwo, jak się do tego zabrać, przypominamy, że nasza kancelaria zajmuje się również sprawami spadkowymi.

W jaki sposób można odrzucić spadek?

Na odrzucenie spadku mamy pół roku od chwili śmierci spadkodawcy lub od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy spadkobiercami. Aby odrzucić spadek, w ciągu sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy powinniśmy złożyć oświadczenie przed sądem rejonowym lub przed notariuszem. Za złożenie oświadczenia przed sądem rejonowym pobierana jest opłata sądowa w wysokości 50 zł. Złożenie oświadczenia przed notariuszem to trochę wyższe koszty. Zapłacimy 50 złotych plus VAT (w wysokości 23 procent), a dodatkowo będziemy musieli ponieść koszty związane z przygotowaniem wypisów notarialnych. Mimo że druga możliwość jest droższa, to jednak postępowanie trwa krócej. Z reguły na wizytę u notariusza można umówić się niemal natychmiast, podczas gdy na wyznaczenie sprawy sądowej czeka się z reguły bardzo długo.

Odrzucenie spadku przez osoby niepełnoletnie

Osoby rezygnujące ze spadku, które dodatkowo mają dzieci, muszą odrzucić spadek nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu tychże dzieci. Na odrzucenie spadku niepełnoletnich dzieci mamy pół roku od dnia, w którym został sporządzony akt notarialny o odrzuceniu przez nas spadku. Zanim jednak zostanie odrzucony spadek w imieniu małoletnich dzieci, zgodę musi wydać wydział rodzinny sądu rejonowego. Do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu rejonowego musimy złożyć wniosek, aby sąd wydał zezwolenie na wykonanie czynności, które przekraczają zwykłe zarządzanie majątkiem nieletniego dziecka. Wniosek powinien zostać umotywowany. Warto więc posiadać dokumenty, z których jasno wynika, że spadek jest obciążony długami. Odrzucenie spadku w imieniu niepełnoletnich dzieci jest konieczne. Dzieci są naszymi spadkobiercami i nawet w sytuacji, kiedy my odrzucimy spadek, będą dziedziczyć po nas, czyli tak naprawdę problem zadłużonego spadku nadal pozostanie.

Odrzucenie spadku przez dzieci pełnoletnie

Odrzucając spadek, powinniśmy o tym fakcie poinformować swoje pełnoletnie dzieci. Jeśli tego nie zrobimy i dzieci również nie odrzucą spadku, to automatycznie staną się spadkobiercami. W przypadku pełnoletnich dzieci wniosek o odrzucenie spadku powinien być złożony przez nie osobiście u notariusza lub w sądzie rejonowym. Mają na to pół roku od dnia sporządzenia aktu notarialnego o odrzuceniu spadku.