201701.24
0

Zniesławienie a zniewaga – na czym polega różnica?

Zniesławienie i zniewaga to, uregulowane w kodeksie karnym (art. 212 oraz 216 k.k.), przestępstwa przeciwko czci. Choć oba należą do grupy przestępstw formalnych i mogą być ścigane z oskarżenia prywatnego, różnią się one pod wieloma względami. Podstawowym czynnikiem odróżniającym przestępstwo zniesławienia od przestępstwa zniewagi jest przedmiot ochrony, czyli sfera, w którą popełnione przestępstwo ma godzić….

201701.23
0

Przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Z chwilą śmierci człowieka dochodzi do otwarcia spadku. Wtedy osoby powołane do dziedziczenia przez testament, jak i dziedziczące automatycznie, czyli poprzez ustawę (kodeks cywilny) zostają spadkobiercami. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o…

201701.18
0

Jak przenieść własność nieruchomości?

Nieruchomość może być gruntowa, np. pole, lub budynkowa – kamienica, mieszkanie. Przeniesienie własności nieruchomości to na przykład jej sprzedaż, darowizna, zamiana. Własność może przenieść na inną osobę tylko właściciel, względnie upoważniony przez właściciela na mocy zawartego w formie aktu notarialnego – pełnomocnik. Nie można przenieść własności nieruchomości pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. W takiej…

201701.16
0

Jak wybrać dobrego adwokata?

Wiele osób w ciągu swojego życia boryka się z problemami natury prawnej, które rozwiązać może adwokat. Znalezienie właściwego adwokata nie zawsze jest zadaniem łatwym. Aby znaleźć adwokata często zaczynamy od wybadania znajomych. Polecony, sprawdzony, a jeszcze do tego doświadczony, to kryteria wpływające na podjęcie decyzji. Coś świadczy o tym, że adwokat jest dobry i skuteczny?…

201701.12
2

Czym jest przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie roszczenia zgodnie z prawem cywilnym oznacza sytuację, w której po upływie wyznaczonego terminu, dłużnik zyskuje możliwość uchylenia się od spłaty dotychczasowego długu. Dochodzenie tego typu roszczenia przed sądem jest możliwe, a tylko w sytuacji gdy dłużnik podniesie zarzut przedawnienia roszczenia, sąd oddali powództwo wierzyciela. Roszczenia, co do zasady, można podzielić ze względu na charakter…

201612.08
1

Jak wygląda podział majątku w konkubinacie?

Zgodnie z polskim prawem, w chwili zawarcia przez parę związku małżeńskiego powstaje tzw. wspólność majątkowa, która w uproszczeniu oznacza współwłasność przedmiotów majątkowych nabytych przez małżonków. Sytuacja ta wygląda natomiast zupełnie inaczej w przypadku konkubinatu, czyli nieuregulowanego pod względem prawnym związku dwojga ludzi. Nie istnieje wtedy majątek wspólny parterów, a jedynie majątek osobisty jednego i drugiego…

201612.08
0

Opieka naprzemienna – zalety i wady

Opieka naprzemienna to coraz popularniejsze i częściej orzekane przez sądy rodzinne rozwiązanie, które stanowi system sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. Jak sama nazwa wskazuje opieka ta polega na tym, iż dziecko po rozstaniu rodziców przebywa naprzemiennie w takim samym lub zbliżonym wymiarze czasu, raz u jednego, raz u drugiego rodzica. Opieka naprzemienna, co do zasady,…

201612.05
0

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – czym jest?

Spadek większości osób kojarzy się z dziedziczeniem korzyści o charakterze majątkowym. Bardzo często zdarza się jednak, że przyjęcie go bez żadnych ograniczeń może nieść ze sobą liczne, niekoniecznie pozytywne konsekwencje. Dzieje się tak najczęściej w przypadku dziedziczenia długów lub innych zobowiązać spadkodawcy. Spadkobiercy natomiast rzadko zdają sobie sprawę z tego, że mogą zdecydować o tym…

201612.05
0

Alimenty dla współmałżonka – najważniejsze informacje

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami stanowi jeden ze skutków i konsekwencji zawarcia związku małżeńskiego. Co do zasady, przysługuje on temu małżonkowi, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz który znajduje się w niedostatku. Stan ten nie musi jednak istnieć w chwili orzeczenia rozwodu. Żądanie świadczeń alimentacyjnych jest w pełni uzasadnione również…

201611.30
0

Na czym polega mediacja przy rozwodzie?

Mediacje stanowią skuteczny sposób rozwiązywania różnego rodzaju sporów i konfliktów. Ich cechą charakterystyczną jest jednak przede wszystkim to, że odbywają się one z udziałem osoby trzeciej, jaką jest mediator. Mediacje bardzo często pomagają złagodzić spory w ramach spraw cywilnych, takich jak rozwód. Dzięki nim łatwiejsze staje się nie tylko doprowadzenie do polubownych rozstrzygnięć, ale również…