201808.06
0

Czym jest mediacja rodzinna?

Poufny, częściowo nieformalny proces rozwiązywania konfliktów lub sporów prowadzony przez bezstronnego, niezależnego i odpowiednio przygotowanego mediatora nazywany jest mediacją. Z pomocy mediatora można skorzystać w różnych sprawach, także w przypadku sporów i konfliktów w rodzinie. Kto może skorzystać z mediacji rodzinnej? Z mediacji rodzinnej mogą skorzystać wszystkie rodziny, w których pojawiły się jakiekolwiek spory czy…

201808.01
0

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w czasie trwania rozprawy rozwodowej

Czas oczekiwania na orzeczenie rozwodu może się wydłużyć w przypadku, kiedy jedna ze stron składania pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. W trakcie trwania sprawy rozwodowej bardzo często jeden z rodziców ma utrudnione kontakty z dzieckiem. Wyjściem z takiej sytuacji jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Kiedy…

201807.30
0

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Dla większości osób pojęcia „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie” znaczą to samo. Tymczasem terminy te mają całkiem odmienne znaczenia. Przyjrzymy się różnicom między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem Odszkodowanie ma nam zrekompensować poniesioną szkodę majątkową. Kwestie związane z odszkodowaniem regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zostały one opisane w artykule 444 § 1. Przykładem takiej szkody jest…

201807.24
0

Postępowanie podczas wypadku za granicą

Niezależnie od tego, gdzie udajemy się na wakacje czy w podróż służbową, zawsze – jeśli tylko jedziemy samochodem – musimy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Warto rozsądnie przygotować się do wyjazdu, co pozwoli uniknąć poważnych problemów wówczas, gdy przydarzy się nam wypadek. O czym pamiętać i co ma naprawdę ogromne znaczenie? Zielona Karta – czy to…

201807.11
0

Miejsce zameldowania a zamieszkania

Obecnie coraz częściej zamiennie stosuje się pojęcie adresu zameldowania oraz zamieszkania. Dzieje się tak głównie ze względu na brak konieczności umieszczania adresu zameldowania na dowodzie osobistym. Tymczasem są to pojęcia mające odmienne znaczenia; z punktu widzenia prawa różnice są naprawdę istotne. Adres zamieszkania W tym wypadku mamy do czynienia ze stanem faktycznym. Artykuł 25 kodeksu cywilnego mówi,…

201807.10
0

Jakich formalności należy dopełnić, aby złożyć wniosek o separację?

Separacja jest często jednym z etapów poprzedzających rozwód. W praktyce okazuje się jednak, że nie zawsze kończy się rozwiązaniem związku. Niezależnie od tego, jak traktujemy separację, przy składaniu pozwu należy dopełnić kilku formalności. Rodzaje separacji Na wstępie warto wspomnieć, że wyróżnia się dwa rodzaje separacji: oficjalną; nieformalną. Separacja nieformalna to rodzaj uzgodnień między małżonkami, którzy wspólnie…

201807.05
0

Odrzucenie spadku

Już po otwarciu spadku, czyli po śmierci spadkodawcy, spadkobierca może odrzucić spadek. Może okazać się to korzystne, np. wówczas, gdy w skład spadku wchodzą głównie lub wyłącznie długi spadkowe. Czy można więc odrzucić spadek u notariusza? Odrzucenie a zrzeczenie Kiedy mówimy o odrzuceniu spadku, należy wyjaśnić różnicę między zrzeczeniem a odrzuceniem, ponieważ mają one odrębne…

201807.03
0

Co należy do obowiązków członka zarządu spółki?

Założenie spółki wiąże się między innymi z dość istotnym dla przedsiębiorców ograniczeniem ich osobistej odpowiedzialności. W wielu wypadkach jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które sprawia, że właściciele spółki czują się dużo bardziej swobodnie. Jakie są obowiązki członków zarządu spółki? Spółka jest odrębnym od przedsiębiorców podmiotem. Połączeniem między przedsiębiorcą a spółką jest w takiej sytuacji wyłącznie…

201806.27
0

Odmowa zgody na rozwód

Orzeczenie rozwodu nie stanowi najmniejszego problemu wówczas, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do tego, że ich związek należy zakończyć. Co jednak w sytuacji, kiedy mąż/żona oświadcza, że na rozwód nie zgodzi się nigdy? Okazuje się, że polskie prawo świetnie radzi sobie również z takim przypadkiem. Przesłanki rozwodowe W polskim prawie rodzinnym znajdują się przesłanki…

201806.16
0

Czym jest windykacja?

Zaciągnięcie kredytu bądź zakup czegoś na raty wiąże się z koniecznością zwrotu pieniędzy do instytucji, od której je pożyczyliśmy. Niestety, czasami bywa tak, że pojawiają się trudności ze spłatą zadłużenia. Wówczas należy liczyć się z wszczęciem procedury windykacyjnej. Czym jest windykacja i na czym polega? Definicja windykacji Windykacja to nic innego, jak dochodzenie swoich praw…

201806.14
0

Czym jest zachowek?

Sporządzenie testamentu nie znosi dziedziczenia ustawowego, które ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem na podstawie testamentu. Decydując się na sporządzenie tego dokumentu należy pamiętać, że dowolne rozdysponowanie posiadanego majątku nie wiąże się z całkowitym brakiem dziedziczenia przez osoby dziedziczące z mocy ustawy. Przysługuje im bowiem prawo do tak zwanego zachowku. Czym jest zachowek? Komu przysługuje zachowek? Zachowek został…

201806.12
0

Co powinien zawierać testament?

Chęć rozporządzenia swoim majątkiem jeszcze za życia wymaga sporządzenia testamentu. Mamy wówczas pewność, co stanie się z naszym domem, mieszkaniem, biżuterią czy innymi cennymi przedmiotami. Pamiętać należy, że zapisy, które powinny znaleźć się w testamencie, są ściśle regulowane przez prawo. Testament własnoręczny Zwany też holograficznym testament własnoręczny sporządzany jest zdecydowanie najczęściej. W przypadku tej formy testamentu…